Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Budowa ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie prócz wyjątkowych wypadków.

Balustrady Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu i zaplanowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji sztachetki PCV na plot i furtę sztachetowa wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane plotki PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements